Welkom

Op deze website vinden jullie mijn verzamelingen.

Email

Welkom

Op deze website vinden jullie mijn verzamelingen.


Email

Twee portretten

Een portret is een al dan niet artistieke voorstelling van een persoon of een groep. Dit kan bijvoorbeeld een schilderij, een foto of een gebeeldhouwde weergave van iemands hoofd of buste zijn.

In sommige gevallen wordt een herkenbaar object of vorm dat herleidt naar een persoon of groep ook gezien als portret.